booKID

ontdek onze magische oplossingen

booKID
Easy & fast kids registration
booKID is een registratie software met focus op basisscholen en gebouwd op basis van de specifieke behoeften van een scholengroep in Vlaanderen om snel en op een gebruiksvriendelijke manier voor- en naschoolse opvang, aankopen en afwezigheden per klas en/of leerling(en) te registreren. Deze registraties kunnen eenvoudig beheerd en gecontroleerd worden door één of meerdere secretariaatsmedewerker(s) om vervolgens alle data met een druk op de knop door te sturen naar de boekhouding om een correcte en snelle facturatie te garanderen naar de ouders toe. Alle registraties zijn makkelijk en overzichtelijk op te vragen via onze standaard rapporten of rapporten op maat.

Is uw school op zoek naar gebruiksvriendelijke registratie software die kan integreren in een bestaande IT omgeving?

Met de module booKID Opvang kan u als begeleider makkelijk en snel de voor- en naschoolse opvang van uw leerlingen registreren en beheren. Via de eenvoudige booKID app - zowel beschikbaar voor Android als voor Apple iOS - stuurt u uw registraties onmiddellijk door naar het secretariaat en ze zijn meteen raadpleegbaar met de bijhorende prijzen door uw school bepaald. Het is tevens kinderspel om een aanwezigheidslijst aan te maken bij aanvang van een opvangperiode en deze actueel te houden wanneer een kind wordt opgehaald. Indien gewenst kan u met de booKID app een handtekening registreren van de persoon die het kind komt ophalen. 


Aankopen zoals sportactiviteiten, maaltijden, koek, fruit, drank, cursusmateriaal, uitstappen, etc. registreren tijdens een schooldag doe je met onze module booKID Schooldag. Met booKID kan u als leerkracht dagelijks op een gestructureerde manier via één scherm alle aankopen doorgeven zoals middagmalen, vieruurtjes en afwezigheden naar het secretariaat. Iedere registratie vanuit elke klas is onmiddellijk centraal te consulteren en te beheren voor het secretariaat. Enkele van de vele functies binnen booKID voor het secretariaat: rapporten opmaken, prijstoewijzing nieuwe producten, registraties beheren, export naar de boekhouding, afwezigheden doorsturen naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), etc. 

Voordelen:
  • Registraties gebeuren op een multi-functionele tablet, dus geen specifieke hardware vereist om snel en eenvoudig te registreren.
  • U spaart tijd en vermijd kans op fouten doordat registraties zonder tussenpersoon en automatisch doorstromen naar het secretariaat.
  • Snel en eenvoudig rapporten opmaken.
  • Er worden automatisch backups genomen van al uw registraties. 
  • Connectie mogelijk met eender welke bestaande IT software, zoals een leerlingen database of een boekhoudsoftware.
  • Software gebouwd in samenwerking met de kennis en ervaringen van een scholengroep in Vlaanderen.
booKID
booKID
booKID
booKID
booKID
© 2024 magicT | your magical ICTeam